Než začneme topit

Instalace infrapanelů Vám umožní využít levnou elektřinu pro celou domácnost, použitím přímotopné sazby D45d. Běžná sazba za elektřinu se pohybuje okolo 4,50kč/kWh u sazby přímotopné máte po dobu 20 hodin sazbu okolo 2,5 Kč/kWh.

Zdarma Vám na požádání zajistíme přidělení této sazby na základě Vaší plné moci. Vaši poptávku zasílejte na adresu volfe@volfe.cz nebo tel. 602 441 949.

Obvyklá roční spotřeba elektřiny pro celou domácnost – zahrnuje topení, vaření, ohřev vody, spotřeba elektřiny pro ledničku, pračku, sporák, mikrovlnou troubu atd. ve čtyřčlenné rodině je okolo 24.000,- Kč.

Něco z historie

Možná bude naše zákazníky zajímat, proč jsme začali vyrábět infrapanely. Před asi 18 roky jsem se od známého dověděl, že švýcarská firma Carbowel – později přejmenovaná na Cagon, začala vyrábět skleněné panely, kterými se pohodlně vytopí byt. Bylo to něco neznámého, a proto jsme se jeli podívat do firmy ve Švýcarsku. Prohlédli jsme si výrobu v bývalé hodinářské továrně a nabídli jsme firmě, že pro ně můžeme vyrábět hliníková víka, která jsou součástí panelu. Současně jsme na zkoušku zakoupili menší panel s výkonem 400 W na vyzkoušení.

Můj známý bydlel v té době ve venkovském starším domku, který měl, jak to bývá u starých staveb, vlhké stěny. Jak jsme slyšeli od výrobce ve Švýcarsku, infrapanely by měly vysušovat i vlhké zdivo. Chtěli jsme to vyzkoušet, zvolili jsme vyzkoušení ve sklepě. Malý sklep měl ještě hliněnou podlahu, klenutý strop z kamene a na stropě sklepa se třpytily kapičky vody. Položili jsme na mokrou podlahu prkno, na prkno položili švýcarský infrapanel 400 W, zapojili prodlužovací šňůrou panel. Asi po deseti dnech jsme se přišli s kolegou podívat. Ve sklepě bylo příjemné teplo a viděli jsme, že strop je bez kapiček vody, na osahání relativně suchý,

i podlaha byla bez spadlých kapek vody, prostě byl vidět příznivý účinek.

Postupně jsme začali pro švýcarskou firmu vyrábět hliníková víka a další komponenty pro výrobu infrapanelů. Firma nám umožnila prodávat jejich panely v České republice a později převedla celou výrobu k nám do Klatov z jejich komponentů, aby se vyrovnala s vysokými náklady na práci ve Švýcarsku.

Velice brzy jsme získali zkušenosti s celou výrobou infarpanelů a po certifikaci ve Zkušebním elektrotechnickém ústavu Praha a Strojírenském zkušebním ústavu Brno, jsme začali vyrábět jak pro české zákazníky tak i nazpět pro firmu Cagon do Švýcarska.

Jaký je princip infratopení

V topení infrapanely nehledejme něco zvláštního. Sálání tepla z infrapanelu je běžný přírodní jev. Je to jako v přírodě, kde slunce nebo oheň sálá na větší nebo menší vzdálenost svoje teplo. Kdybychom to chtěli napsat odborně, přenášení tepla je v principu elektromagnetické vlnění, které vyzařuje z každého teplejšího tělesa na hmotu v okolí a teprve při dopadu se jeho elektromagnetická energie mění na teplo a vyvolává v nás pocit tepla. Můžeme to velice dobře pozorovat, když je mrazivý jasný zimní den, a sluneční paprsky nám dopadnou na tvář. Cítíme příjemné teplo i když vzduch má teplotu minus 10 oC. To teplo ze slunce se k nám dostalo v podobě elektromagnetického vlnění – sálání. Takže to je i odpověď na různé obavy, zda infratopení není něco škodlivého, tajuplného, nebo i zázračného.

Infratopení je jednoduché, spolehlivé, a v porovnání k celkových nákladům na některé druhy vytápění i levné. Ocení jej zákazníci, kteří chtějí pohodlí, mít teplo bez starosti, prostě nastavit termostatem teplotu a nakonec i využít pro domácnost levnější sazbu za elektřinu.

Zvolíte-li infratopení ať od nás nebo od konkurence, je ideální, když máme topení v izolovaném domě, bytě. Proto doporučujeme infratopení hlavně do domů, bytů, které se v dnešní době staví již dobře izolované. Tam je nejnižší celková spotřeba elektřiny. Instalovali jsme topení i do domů, které mají klasické 45 cm zdi cihlové, instalovali jsme infratopení i do domu, který byl ze smíšeného kamenného zdiva a i z vepříků (nepálené hliněné cihly).

I v takových domech, jsou zákazníci spokojeni, ale nedosáhneme takové úspory elektřiny jako v domech izolovaných. Zvolíte-li infratopení ať od nás nebo od konkurence, je ideální, když máme topení v izolovaném domě, bytě. Proto doporučujeme infratopení hlavně do domů, bytů, které se v dnešní době staví již dobře izolované. Tam je nejnižší celková spotřeba elektřiny. 

Instalovali jsme topení i do domů, které mají klasické 45 cm zdi cihlové, instalovali jsme infratopení i do domu, který byl ze smíšeného kamenného zdiva a i z vepříků (nepálené hliněné cihly). I v takových domech, jsou zákazníci spokojeni, ale nedosáhneme takové úspory elektřiny jako v domech izolovaných.

Výkon panelů

Jak si vypočteme potřebný typ panelu a příkon? Základem pro výpočet a volbu panelu je velikost místnosti. Vypočteme plochu místnosti délku x šířku x výšku v metrech dostaneme objem místnosti v m3.

Například obývák je dlouhý 5 metrů, široký 4 m ,vysoký 2,6 m, tj. má objem 52 m3. Tento objem vynásobíme koeficientem 23 a dostaneme základní příkon na vytápění, tj. v našem případě 1196 W. Takže pro vytápění obývacího pokoje bychom navrhovali dva panely po 600 W, celkem 1200 W.

Pokud je obývák na severní stranu, má více oken, můžeme použít pro výpočet vyšší koeficient například 28, dostaneme potřebný příkon panelů v našem případě 1456 W, takže navrhneme 3 panely po 500 W, nebo ještě s větší rezervou 2 panely po 900 W. Počet panelů volíme podle tvaru místnosti, abychom měli panely souměrně na stropě. Podobně počítáme i koupelny, kde potřebujeme mít větší teplotu.

Umístění panelů

Infrapanely zásadně umístíme na strop místnosti je to optimální poloha, kdy panely rovnoměrně ohřívají celou místnost. Tepelné sálání se šíří asi jako světlo od žárovky, stejně tak se odráží i na místa, která nejsou přímo viditelná od panelu, tj. pod stůl, pod nábytek, apod. V místnosti se nejprve ohřejí předměty, podlaha, stěny a teprve od nich se ohřeje vzduch.

Vzduch v místnosti je rovnoměrně prohřátý, neproudí jako při použití radiátorového topení pod oknem. Vzduch může mít i nižší teplotu, ale pocitové teplo, které jakoby na Vás sálalo ze zdí, nábytku, podlahy, budete cítit jako příjemné. Rozdíl teplot mezi podlahou a stropem při infravytápění je cca 2oC max. 3oC.

Zažil jsem a změřil teplotu v rodinném domku, kde měli radiátorové topení, u stropu bylo 32oC a na podlaze, kde si hrály děti bylo 18oC.

Proto nedoporučujeme infrapanely umisťovat na zeď, protože potom se panel chová podobně jako radiátor, jeho sálavá složka je ochuzena proudícím vzduchem podél radiátoru, sice se vzduch také ohřívá, ale nese teplo ke stropu, kde jej nepotřebujeme. V nouzi můžeme umístit panely na šikmý strop, případně i pod okno, ale musíme počítat s tím, že sálavá složka panelu bude snížená a i nerovnoměrnost teplot mezi stropem a podlahou bude vyšší.

Na co bych chtěl ještě upozornit, že jsem viděl v jednom bytě, kde sice měli plechové panely od konkurence, umístěné na zdi ve výšce asi jako obrazy. Nad nimi byl pruh zčernalé zdi od usazeného prachu. Ty černé šmouhy nebyly proto, že to byly panely od konkurence, ale protože vzduch, který je ohříván panelem v této poloze s sebou nese mikroprach a ten se usazuje na zdi nad panelem a černí zeď. Výjimku bych připustil při instalaci topných zrcadel v koupelně, protože zrcadlo na stropě nám asi nebude moc platné. Obvykle to řešíme tak, že hlavní topný panel je na stropě a zrcadlo nad umyvadlem má jen slabý příkon, jen aby se nerosilo, případně použijeme jen běžné zrcadlo. Podobně je to s infrasušáky a držáky ručníků.

Termostat

Do každé samostatné místnosti instalujeme k panelům na zeď termostat, který nám teplotu místnosti ohlídá, i kdybychom měli předimenzovaný příkon panelů. Mít větší příkon je lepší, protože v případech velkých dlouhotrvajících 30oC mrazů máme jistotu, že budeme mít dostatečné teplo. Panely s větším příkonem nám i rychleji místnost natopí.

Ovládání infrapanelů

Jak jsem se již několikrát zmínil, v každé místnosti, kde máme vytápění infrapanely instalujeme pokojový termostat, na kterém nastavíme teplotu, kterou požadujeme pro danou místnost. Termostaty můžeme mít tak zvané analogové – jednoduché, kde teplotu nastavujeme ovládacím kolečkem. Můžeme mít i pokojové termostaty, které jsou programovatelné, tzv. digitální nebo i programovatelné displejové ovládané dotykem na obrazovku termostatu. Pro snazší obsluhu doporučujeme pokojové termostaty analogové, pro náročné zákazníky můžeme dodat i termostaty dálkově ovládané telefonem. Viz. naše nabídka termostatů a jejich popis.

Výhody infratopení

Porovnejte sami komfort vytápění infrapanely a vytápění plynem, uhlím a dřívím. Co všechno budete potřebovat, aby jste mohli topit:

Topení plynem – potřebujete kotel, radiátory, rozvody, komín, revize a čištění, oběhové čerpadlo, přívod plynu, celkem cca 180.000,- Kč.

Topení uhlím – opět kotel, radiátory, rozvody, zatápění, komín, oběhové čerpadlo, revize kotle a komínu, nošení  uhlí, vynášení popela, prašnost, cca 190.000,- Kč.

Topení dřívím – opět kotel, rozvody radiátory, komín, řezání, štípání dřeva, vynášení popela, oběhové čerpadlo, revize kotle, komína 190.000,- Kč.

Topení infrapanely – elektřinu máte nebo musíte tak jako tak zavést, namontujete infrapanely, nastavíte termostat na požadovanou teplotu a můžete na topení zapomenout. Cena cca 120.000,- Kč.

Instalovali jsme topení pro rodinu, která podnikala ve výrobě řeziva a měla téměř zdarma odřezky dřeva. Proto si v domě, kde jsme instalovali infrapanely pořídili krb, s tím, že budou obývák a přilehlé místnosti vytápět krbem a panely jen někdy. Když jsme je po roce navštívili s dotazem, jak jsou spokojeni, slyšeli jsme: Víte, my už v tom krbu téměř netopíme, kdopak by zatápěl, vynášel popel, nejlepší topení jsou infrapanely. Krb zapálíme jen na Vánoce.